OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení

 

Toto je internetový objednávkový systém firmy OPTOPLUS s r.o., velkoobchodu s brýlovými obrubami a pouzdry. Z tohoto důvodu zde mohou zboží objednávat pouze zaregistrovaní zákazníci, oční optici, kteří jsou přihlášeni do systému.

 

Pokud jste konečný spotřebitel, můžete naše výrobky prohlížet a případně požádat svého optika, aby pro Vás konkrétní výrobek objednal.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

 

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka, kupní smlouva

 

Objednávky, učiněné prostřednictvím internetového objednávkového systému www.optoplus.cz jsou závazné. Podmínkou objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí při vstupu do systému.

 

Odesláním elektronické objednávky objednatel přijímá ustanovení obchodních podmínek, jakož i cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu objednávkového systému www.optoplus.cz

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.

 

Ceny zboží vyznačené u jednotlivých položek zboží v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

 

Dodané zboží je majetkem dodavatele do data jeho úhrady.

 

Dodací lhůta

 

Zboží Vám zašleme do 3 pracovních dnů od data objednávky, pokud je skladem. Pokud zboží skladem není, zašleme Vám jej nejpozději do 15 pracovních dnů.

 

Je-li zboží vyprodáno, nebo byla-li by dodací lhůta delší než 15 pracovních dnů, budeme Vás o této skutečnosti informovat e-mailem nebo telefonicky.

 

Doprava

 

Jako dopravce je využívána Česká pošta,  služba obchodní balík. Každé zásilce je přiřazeno identifikační číslo, podle kterého lze zásilku sledovat. Obchodní balík je zpravidla doručen následující pracovní den od odeslání. Doprava je účtována dle obchodních podmínek.

 

Cena poštovného: 80 Kč (bez DPH)

 

 

 

 

Způsob platby

 

Platba bankovním převodem

Platba bankovním převodem je standardní způsob platby u většiny zákazníků. Spolu se zbožím obdržíte fakturu, jejíž splatnost je obvykle 14 dnů od vystavení. Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol faktury. Číslo účtu: 512 352 763 / 0300

 

Platba poštovní dobírkou

Tento způsob platby je využíván buď na přání zákazníka, nebo automaticky u zákazníků, u kterých v minulosti došlo k výraznému zpoždění při platbě převodem. Zboží platíte hotově při dodání zásilky.

 

Převzetí zboží

 

Místem dodání zboží je dodací adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Věnujte, prosím, dostatečnou pozornost vyplnění formuláře, zvláště, je-li dodací adresa odlišná od fakturační.

 

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad - fakturu, která je zároveň dodacím listem.

 

Ochrana osobních údajů kupujícího

 

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Provozovatel objednávkového systému se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího v jakékoli podobě třetí straně. Data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Záruční podmínky a reklamace

 

V případě, že při převzetí zboží zpozorujete jakékoliv viditelné poškození přepravního obalu, můžete odmítnout zásilku převzít z důvodu poškození obalu.

 

Doporučujeme kupujícímu, aby bezprostředně po převzetí zásilky provedl podle faktury kontrolu dodaného zboží.  Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.

 

Na dodané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným a nevhodným používáním výrobku uživatelem, škody způsobené vnějšími událostmi, chybnou manipulací, špatným skladováním, mechanickým poškozením, či následkem neodborného zásahu. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete jej zpět do sídla firmy na adresu, která je uvedená v kontaktech, přiložte popis vady výrobku. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí v tom znění, ve kterém jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání internetové objednávky kupujícím.

 

OPTOPLUS s.r.o.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)